Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 septembrie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spații din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2, proprietate publică a județului Mureș, aflat în administrarea Spitalului Municipal Dr.Gheorghe Marinescu Târnăveni  
2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Județului Mureș a imobilului – teren în suprafață de 4.150 mp, situat în localitatea Măgherani  
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.58/2013 privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei  Vînători pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vînători și din administrarea Consiliului Local Vînători în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș  
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

anexa1
anexa2
anexa3
anexa4
anexa7c
anexa8b

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului ”Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și majorarea contribuției Consiliului Județean Mureș la cofinanțarea investiției ”Miercurea Niraj – Captare și stație de tratare a apei” componenta a proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” din cadrul POS  mediu, cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 anexe
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2014 anexe
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2014 anexe
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

anexe
cerere