Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
20 iunie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Măgherani pentru trecerea imobilului - teren în suprafață de 4.150 mp, situat în localitatea Măgherani, din domeniul public al comunei Măgherani în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș str. Revoluției nr.45-45/b aflat în domeniul public al județului Mureș anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Secuieni din județul Harghita la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ  
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Mureș aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.141/2012  
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.56/2012 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă  
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș anexa
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111 din 12 august 2010 privind aprobarea Structurii organizatorice, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș anexa
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş  
9. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului executiv – preşedinte al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Parc Industrial S.A.