Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 aprilie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Liga Pro Europa" din Tîrgu-Mureş în vederea organizării de activităţi în cadrul Proiectului european "Europa în mâinile tale – Arte şi meşteşuguri pentru înţelegere interculturală şi ocuparea forţei de muncă"


anexa
1. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcții din domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia anexa1
anexa2
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.I.2013 anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Bichiș și Saschiz la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Pro Regio" pentru organizarea Finalei Campionatului Național de Atelaje anexa
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului județean Mureș pe anul 2013 anexa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș anexa
7. Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș anexa
8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCJM nr.38 din 24 martie 2011 pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș și a Regulamentului de organizare și funcționare anexa
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cererea