Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
28 februarie 2013, ora 13.00

 

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special liceal din județul Mureș pentru anul școlar 2013-2014


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil ce face parte din domeniul public al judeţului Mureş

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.114, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat în str. Poligrafiei nr.4 ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, aflat în administrarea Teatrului pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite a unor spaţii din imobilul ce aparţin domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 8

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public al Judeţului Mureş situat în Tîrgu Mureş str. Pavel Chinezu nr. 8

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Asociaţia "Forţe proaspete pentru Tîrgu Mureş" în vederea organizării Galei Liceenilor mureșeni

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Școala Gimnazială "Dacia" pentru organizarea Concursului naţional "Lumea legendelor"

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Matematică

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dinte Consiliul Județean Mureș şi Institutul Francez din România în vederea organizării Festivalului de Filme de foarte scurt metraj "Très courts" şi a concursului internaţional "Chants, sont sur scène"

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" în vederea organizării Concursului naţional de matematică "Brenyo Mihaly" şi a Simpozionului "Experienţe didactice în context multicultural"

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special gimnazial din județul Mureș pentru anul școlar 2013 – 2014

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ''Amenajarea peisagistică acces Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș DN15 km 6+442''

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale