Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
31 ianuarie 2013, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Mora Akos Daniel

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Chirteș Ioan Cristian

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

7. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.309 din 28 decembrie 2012 privind modificarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal Dr. Gh. Marinescu Târnăveni, pentru anul 2012

8. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2012, secțiunea de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2013

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Împreună pentru copiii cu cancer'' în vederea sprijinirii organizării unei acțiuni culturale cu scop caritabil

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a XX-a ediții a Sesiunii Științifice Studențești

12. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a unor servicii de asistență și reprezentare juridică în instanță

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 la HCJM nr.156/2012 privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.20120 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.8/2011 privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș și componența nominală a comisiilor constituite în acest scop

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

19. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2012

20. Raport de evaluare a activităților desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pe anul 2012