Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de
20 decembrie 2012, ora 13.00

 

REGIM DE URGENŢĂ:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Urcan Ionaş Florin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş


1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2013 bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli actualizat pe anul 2012 al Regiei Autonome Aeroportul "Transilvania" Tîrgu Mureş

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Trans Grup Bussines S.R.L., în vederea editării revistei "Eroii rezistenţei anticomuniste"

8. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activităţii Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Mureş

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea calităţii de agent constatator al faptelor contravenţionale ce constituie încălcări ale O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelului legitimaţiei de control

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Devierea drumului comunal DC 123 – DN 15 Chirileu pentru extinderea aeroportului RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale