Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
25 octombrie 2012, ora 13.00

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2012

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Judeţului Mureş din Asociaţia Internaţională "Conferinţa Regiunilor Aeroportuare" (Airport Regions Conference)

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea celei de-a  XVIII-a ediţii a Târgului Internaţional de Carte

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea evenimentului aniversar "Teatru Românesc la Tîrgu Mureş: 50 de ani de interculturalitate"

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2013

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureşul" Tîrgu Mureş

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş

 9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea echipei intersectoriale în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Judeţul Mureş pe anul 2011 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale