Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
31 mai 2011, ora 13.00

 

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului PORUȚIU MIHAIL

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația "Microregiunea Valea Nirajului" din Miercurea Nirajului, în vederea susținerii realizării proiectului "Viitor în trecut: Inventarierea și valorizarea patrimoniului arhitectural țărănesc pe Valea Nirajului"


1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații din imobilul - Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu, situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite, a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr.13/A

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare încredințat Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului prin HCJM nr.83/22.06.2011 asupra sectoarelor de drum din DJ 136 și DJ 136A Sîngeorgiu de Pădure-Bezidu Nou-limită jud.Harghita și a terenurilor aferente acestora

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș," cu modificările ulterioare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea asigurării condițiilor de operare pe R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației "Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean, județul Mureș"

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale DGASPC Mureș, în urma închiderii Centrului de Plasament Zau de Cîmpie

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale