Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 martie 2012, ora 13.00

 

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Mureș în domeniul privat al acestuia a podului situat în localitatea Viișoara la km 11+746 pe drumul județean DJ 142 C


1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat a unor bunuri și stabilirea unor măsuri în vederea valorificării acestora

2. Proiect de hotărâre privind suspendarea măsurilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.4 din 31 ianuarie 2012

3. Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN - București

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Asociația Zibo Help

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Gălești, Suseni și Voivodeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanțării de către SC COMPANIA AQUA SERV S.A. în cadrul proiectului: "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asistență pentru proiectul: "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public județean "Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității" și a convenției de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația "Rotaract Club Téka din Tîrgu Mureș, în vederea organizării Concursului intercultural privind cunoștințele despre istoria, cultura și diversitatea interetnică a orașului Tîrgu Mureș - concurs destinat liceenilor

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Festivalului internațional de film de foarte scurt metraj "Très Court"

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Parohia Unitariană Tîrgu Mureș, în vederea organizării Conferinței internaționale "Menținerea echilibrului într-o lume schimbătoare", ediția a II-a

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei I.3 la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.76/26.05.2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale