Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș,
din data de 13 februarie 2012, ora 13.00

 

1. Informare cu privire la activitatea comisiei de verificare a aplicării prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/18.08.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2012, la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul public al județului Mureș pentru anul 2012, în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială