Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș
din data de 31 ianuarie 2012, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor de amenajare, viabilizare și exploatare a unui spațiu cu destinație de parcare, aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială din structura și subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar al serviciilor oferite prin subunitățile/serviciile/centrele aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2011

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2012

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2012

6. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, secțiunea de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ Mureș nr. 26/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în anul 2012

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui memorandum între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea asigurării sustenabilității proiectului "Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie"

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a V-a ediții a concursului internațional de Go "Cupa Shusaku"

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.5, componența Consiliului Consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, aprobată prin HCJ nr.97/2010

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 11 trasee, pentru efectuarea serviciului public județean de persoane prin curse regulate speciale

12. Proiect de hotărâre pentru atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Pod din beton armat peste Valea Șaeș pe DJ 106 limită jud.Sibiu-Apold-Sighișoara (DN 13) km88+962, jud.Mureș"

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Lărgire drum județean DJ 154 J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 10+800-13+900"

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor aferenți investiției "Extindere și copertină fațadă sudică aerogară la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

16. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2011 și Planul strategic pe anul 2012

17. Raport de activitate al Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș pe anul 2011

18. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

19. Informare cu privire la activitatea comisiei de verificare a aplicării prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/18.08.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome "Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș