Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
28 ianuarie 2010, ora 14.00

Proiecte în regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului Moldovan Horațiu Remus


1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Aurel Mircea

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr. 12, către Preventoriul TBC Gornești

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13

4. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social la S.C."Parc Industrial Mureș" S.A

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Mureș și Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor H.G. nr.1609/2009

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului județean DJ 151 Luduș (DN 15) - Sărmașu-Sărmășel Gară (DN 16) - lim. jud Bistrița Năsăud, km 0+000-45+810, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentatului Consiliului Județean Mureș în AGA la Compania AQUASERV S.A. la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 22.II.2010

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 - S-A RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 152/2009 privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

10. Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Reghin și înființarea complexului de Case de Tip Familial Reghin-Petelea

11. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș"

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Primula Brancovenești"

15. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ilieș Ioan, director la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și numirea în această funcție, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Sava Codruța

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Drum de acces la depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș"

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2010

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

19. Informare privind Planul strategic de activitate în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe anul 2010

20. Raport de evaluare a activității Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș în anul 2009

21. Informare privind notificarea de către Instituția Prefectului - Județul Mureș a HCJM nr.115/2009 privind unele taxe în domeniul stării civile

22. Raport privind activitatea desfășurată de Consiliul Județean Mureș în anul 2009