Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
20 decembrie 2007, orele 13.00


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2007

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2008

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinația decât locuințe, ce se aplică, de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat la județului Mureș

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A. și stabilirea unor măsuri de reorganizare a serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1.246 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu - Zonă Spital Clinic Județean, în vederea amplasării unui bloc de locuințe pentru medicii rezidenți

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, situat în Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, proprietate publică a județului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei antidrog a județului Mureș și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia pentru perioada 2007 - 2008

9. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Corneliu Moraru, redactor-șef la Revista "Vatra" Tîrgu Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Podoabă Virgil

10. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Gáfalvi Gyorgy, redactor-șef la Revista "Látó" și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács András Ferencz

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Eremitu, Câmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni, comuna Eremitu și Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, comuna Chiheru de Jos, realizate în baza H.G. nr. 687/1997 și H.G. nr.1036/2004

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș