Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
31 octombrie 2007, orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș

3. Raport privind gestiunea bunurilor din domeniul public al județului

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren, proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 142 C și a cheltuielilor legate de proiect

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki - Secția de Artă și Galeria Ion Vlasiu

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

8. Proiect de hotărâre privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul Programului INTERREG IV C

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a drumului vicinal Morești-Șăușa de pe teritoriului administrativ al orașului Ungheni, județul Mureș

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

13. Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, securității și siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș, în trim.III. 2007