Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
27 septembrie 2007, orele 13.00

In regim de urgenta: Proiect privind privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.7, art.11, alin.2, și 7a art.23, alin.1, din Hotărârea Consiliului Județean nr.3/2007

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

4. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmith Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș, Bd. 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135 /2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș

10. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului a unor imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu, comuna Sînpaul, și Gornești, Periș, comuna Gornești, realizate în baza H.G. nr.687/1997 și H.G. ne.1036/2004

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș