Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
30 august 2007, orele 13.00


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. SURM S.A.

4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și S.C. ENERGOMUR S.A.

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

8. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007 și aprobarea ordinii de prioritate pentru acordarea unui sprijin financiar pentru studenții participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

9. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației "Iernuțeana"

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

12. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în cursul trimestrului II - 2007