Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș
din data de 17 mai 2007, orele 13.00


In regim de urgenta: Proiect privind aprobarea prețului de vânzare al biletului pentru concertul simfonic extraordinar din data de 25 mai 2007

1. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii din Tîrgu Mureș