Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
26 aprilie 2007, orele 13.00

In regim de urgenta: Proiect de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brîncovenești"

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș, a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2006

2. Proiect de hotărâre privind includerea în bugetul Consiliului Județean Mureș a sumei de 3000 lei proveniți din sponsorizare și modificarea listei de investiții pe anul 2007

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului "Cea mai bine gospodărită localitate din județ"

4. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea unor burse de sprijin pentru studenții participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene și pentru masteranzi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării, de către Consiliul Județean Mureș, a proiectului "Italia - România: resurse în rețea, acțiuni de formare pentru dezvoltarea administrației locale", împreună cu alte autorități ale administrației publice din România și Provincia Pisa din Italia

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș