Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
12 martie 2007, orele 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil proprietate publică a județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu nr.50

2. Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil proprietate publică a județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh.Marinescu nr.1