Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
30 noiembrie 2006, ora 13.00

In regim de urgenta: Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre C.J. Mures, prin D.G.A.S.P.C Mures si Fundatia "Rheum Care" pentru derularea proiectului cu finantare nerambursabila "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu JOY"

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2006

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism de pe langa Consiliul Judetean Mures

3. Proiect de hotarare pentru avizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu Mures pentru perioada 2007-2013, elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului Mures

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Reparatii si amenajari la fosta cladire a cinematografului UNIREA"

5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Mures in Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures

6. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.153 din 20 decembrie 2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2006

7. Proiect de hotarare privind actualizarea taxelor si tarifelor aeroportuare reduse, in functie de frecventa de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures

8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Separator de produse petroliere montat pe instalatia de canalizare pluviala de la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures

9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Mures, prin Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii

10. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor nationale a drumului judetean DJ 151 D Ungheni-Acatari, km 0+000-15+441

11. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara

12. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Mihesu de Campie

13. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al orasului Miercurea Nirajului si al comunei Livezeni

14. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea restituirii in natura a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

15. Proiect de hotarare privind trecerea imobilului situat in Sighisoara, str. Ana Ipatescu nr.12, din domeniul public al judetului, in domeniul privat, in vederea restituirii acestuia fostului proprietar

16. Informare privind activitatea desfasurata, de la infiintare pana in prezent, de catre Directia Judetean de Paza Mures