Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
27 iulie 2006, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006
2. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2007
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului social Centrul de zi "Perseverența"
6. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
7. Proiect de hotărâre privind instituirea Diplomei de Onoare și a Plachetei "Pro Maris", ce se acordă anual de către Consiliul Județean Mureș
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației "Mureșul 2005"
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel nr.33
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu destinație medicală ce cad sub incidența OUG nr.110/2005
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea, în baza OUG nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei nr.2
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Încălzire centrală la clădirea din str. Mărăști nr.8, Tîrgu Mureș"
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea "Reparații și amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea"
15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Biblioteca Județeană Mureș
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al SC Compania Aquaserv SA și mandatarea reprezentantului AGA, domnul Virag Gyorgy Lajos, de a semna Actul adițional
19. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia(donație picturi familia David)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap