Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
12 iunie 2006, ora 12.00

 

1. Proiect de hotărâre privind privatizarea S.C. "DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ" S.A.

2. Proiect de hotărâre privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la S.C. "DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ" S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13) - Tîmpa (DJ 135)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea clasării ca drum județean a drumului comunal DC 39 (DN 13) Corunca

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Șăulia

6. Informare privind stadiul realizării Contractului de parteneriat public-privat "Depozitul ecologic Zonal Mureș"