Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare Consiliului Județean Mureș din data de
30 martie 2006, ora 13.00


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului "Intervenție rapidă - împreună pentru apărarea comunității"

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acesteia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial "Elie Carafoli" Tîrgu Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de concesionare a unor spații cu destinația de cabinete medicale - proprietate publică a județului Mureș, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații de birou dintr-un imobil proprietatea publică a județului Mureș

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

7. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea în categorii funcționale a drumurilor din județul Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș, pe anul 2006

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea rețelei de canalizare Tîrgu Mureș - Corunca către S.C. Servicii de utilități Rurale Mureș S.A.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care inițiază proiecte și programe în domeniul social și, respectiv, în domeniul cultelor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84/2005 privind aprobarea protocolului de parteneriat pentru continuarea activității "Centrului Creștin Social-Medical de Zi Sighișoara"

13. Informare privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulți Mureș

14. Informare privind modul de soluționarea a petițiilor adresate Consiliului Județean Mureș în anul 2005