Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
27 octombrie 2005, orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2005

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare încheiată între Consiliul Județean Mureș și Asociația Breasla Cărții Maghiare din România în vederea organizării Târgului Internațional de Carte în municipiul Tîrgu Mureș, în perioada 10-12 noiembrie 2005

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Teatrul Național din Tîrgu Mureș în vederea realizării în comun a proiectului "TEATRUL TE VIZITEAZĂ"

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, a Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială Mureș

5. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș, aprobarea componenței acesteia și a Regulamentului de organizare și funcționare

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului

7. Proiect de hotărâre privind cuantumul și condițiile de acordare a indemnizației membrilor comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale, cuprinse în lista aprobată prin Hotărârea nr.110/2005 a Consiliului Județean Mureș

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/7 aprilie 2005, privind statul de funcții al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/20 ianuarie 2005, de aprobare a Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2005

10. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public județean a conductei de alimentare cu apă realizate în cadrul investiției "Alimentarea cu apă Parc Industrial - Platforma Vidrasău" și concesionarea acesteia, spre exploatare, Societății Comerciale 23 "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Târgu Mureș, str. Revoluției, nr.45

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării execuției lucrărilor de reabilitare termică a clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara

13. Informare privind situația spațiilor cu destinație medicală în care își desfășoară activitatea cabinetele mediale înființate în temeiul O.G. nr.124/1998, republicată