Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 septembrie 2005, orele 13.00


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, pe anul 2005

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.27/7 aprilie 2005 privind taxele și tarifele încasate de către Administrația Palatului Culturii în anul 2005

3. Proiect de hotărâre privind restructurare și reorganizarea activității S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.A.

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș

5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public județean a 11 case realizate în cadrul investiției "Centru de Plasament Familial" - Sîncraiu de Mureș și transmiterea dreptului de administrare către Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public județean în domeniul public al orașului Miercurea Nirajului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației Județene de Turism Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Mureș și consiliile locale ale municipiilor și orașelor beneficiare ale proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita"

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu consiliile locale ale orașelor Miercurea Nirajului și Ungheni și consiliile locale ale comunelor Eremitu, Hodoșa, Măgherani, Bereni, Vărgata, Gălești, Păsăreni, Acățari, Crăciunești, Gheorghe Doja în vederea promovării în comun a unor proiecte privind alimentarea cu apă și canalizare

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu consiliile locale ale orașelor Sovata, Sîngeorgiu de Pădure și Târnăveni și consiliile locale ale comunelor Sărățeni, Chibed, Ghindari, Fîntînele, Neaua, Bălăușeri, Nadeș, Coroisînmartin, Zagăr, Viișoara, Suplac, Bahnea, Mica și Gănești în vederea promovării în comun a unor proiecte privind alimentarea cu apă și canalizare

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu Societatea Română de Televiziune, în vederea realizării filmului documentar "Zestrea Românilor"

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea convenției cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România privind închirierea spațiilor necesare Consiliului Județean Mureș la Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului "Reabilitare și modernizarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 142 C limită județ Sibiu - Coroisînmartin (DJ 142)"

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului "Reabilitare drum județean DJ 107 Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sîntamarie - Cetatea de Baltă - limită județ Mureș - Cornești - Adămuș - Târnăveni (DN 14 A)"

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Pază Mureș

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș