Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș
din data de 23 august 2005, orele 14.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean cu sumele alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pe anul 2005

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea fondurilor alocate pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale la infrastructură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru realizarea Festivalului filmului de scurt metraj

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare pentru realizarea Festivalului Televiziunilor Locale și Producătorilor Independenți - SIMFEST 2005

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare pentru realizarea Ediției a IV-a a spectacolului de muzică populară "In memoriam"

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Florin Dumbravă în funcția de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

8. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Schmidt Lorand - în funcția de director executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

9. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ioan Ilieș în funcția de director executiv al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș

10. Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Miheșu de Cîmpie

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu

12. Proiect de hotărâre privind lista spațiilor din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Dr. Victor Babeș, nr.2, proprietate privată a județului Mureș, ce cad sub incidența O.U.G. nr.110/2005