Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > finantari nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și persoanelor fizice, care inițiază și organizează programe/proiecte culturale în județul Mureș

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și persoanelor fizice, care inițiază și organizează programe/proiecte culturale în județul Mureș

 Proiecte cistigate

 

Informațiile au fost furnizate de: Andras Stefan