Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului Județean Mureș din data de
30 martie 2022, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 107 din 30 martie 2022 privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectul de hotărâre pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din 30 martie 2022

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea proiectului "Consolidarea infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare" de către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș anexa
2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii