Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
15 aprilie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 258 din 9 aprilie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa extraordinară din luna aprilie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7d
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public judeţean ”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii