Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
31 martie 2020, ora 13.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 244 din 26 martie 2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din luna martie 2020 în condiții de siguranță
DISPOZIŢIA NR. 240 din 20 martie 2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de hotărâre pentru şedinţa ordinară din luna martie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a procesului-verbal de validare pentru proiectul de hotărâre în regim de urgență pentru şedinţa ordinară din 31 martie 2020
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate în vederea întocmirii raportului de specialitate, respectiv a avizului la proiectele de hotărâre în regim de urgenţă pentru şedinţa ordinară din 31 martie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
În regim de urgență:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicu-Aurel Bumb  
2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 și aprobarea unor măsuri financiar-bugetare anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
anexa 8b
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de interes public județean SOLIDARIS și a Convenției de colaborare pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public județean "Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID-19" anexa 1
anexa 2
5. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/20 februarie 2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  
 
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2020 anexa
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș anexa
4. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Pănet în domeniul public al judeţului Mureş anexa
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2020 anexa
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al judeţului Mureş, în anul 2020  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass pentru implementarea proiectului "Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului" anexa
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, pe o perioadă determinată de 60 zile, aferente unor trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2013-2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat sau pentru care nu au depus solicitare de prelungire  
11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii