Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean Mureş din data de
24 martie 2020, ora 18.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 242 din 24 martie 2020 privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentului de resort şi a comisiei de specialitate în vederea întocmirii raportului de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre în regim de urgenţă pentru şedinţa extraordinară din 24 martie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019  
2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii