Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean Mureş din data de
17 martie 2020, ora 15.00

 

Dispoziţia şi minuta
DISPOZIŢIA NR. 232 din 17 martie 2020 privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară
MINUTA privind nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiei de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizului la proiectul de hotărâre pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată din luna martie 2020

 

Proiect de hotărâre + referat de aprobare Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7b
2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii