Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
17 aprilie 2019, ora 13.30

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR.255 din 15 aprilie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 17 aprilie 2019, ora 13.30
DISPOZIŢIA NR. 256 din 15 aprilie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 17 aprilie 2019, ora 13,30

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2019 anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş", pe anul 2019 anexa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

Amendament
anexa
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
6. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii