Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
22 martie 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 217 din 20 martie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 22 martie 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 218 din 20 martie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 22 martie 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019 anexa 1
anexa 2
anexa 3
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
3. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii