Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
31 ianuarie 2019, ora 13.00

 

Dispoziții
DISPOZIŢIA NR. 24 din 25 ianuarie 2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 31 ianuarie 2019, ora 13.00
DISPOZIŢIA NR. 25 din 25 ianuarie 2019 privind stabilirea comisiilor al căror aviz este obligatoriu în vederea promovării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 31 ianuarie 2019, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare şi finanţarea secţiunii de dezvoltare  
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș anexa
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  
4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență anexa
5. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional la contractul nr. 18920/12 I//486/07.10.2016 anexa
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2019 – 2020 anexa
aviz

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
anexa 1
anexa 2
anexa 3
8. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni anexa
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș propuneri
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la evaluarea consiliului de administrație proces-verbal
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare drum Oarba de Mureș” anexa
deviz
12. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 2018  
13. Raport de activitate al comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2018  
14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii