Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 mai 2017, ora 15.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:  
1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "ALAE" sopranei Virginia Zeani  
   
În regim ordinar:  
1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2017 anexa 2
anexa 3
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2016 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-16
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C "Parc Industrial Mureş" S.A pe anul 2016 anexa
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităților ce vor fi finanțate din fondul de tineret în anul 2017 anexa
6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
7. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureș şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș anexa
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş anexa
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017 anexa
12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la elaborarea documentației urbanistice PUZ "Reconversie funcțională teren din UTR –L1 în UTR – CM3"  
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local anexa
14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii