Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
19 noiembrie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Mureș a sumelor stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare anexa 1
anexa 2
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean anexa
3. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii