Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 octombrie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş
 
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru iniţierea şi efectuarea unor lucrări de intervenţii asupra unor clădiri care fac parte din domeniul public al judeţului MureşCV
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa 1
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții din domeniul public al judeţului şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul privat al judeţului Mureş, în vederea demolării anexa1
anexa2
certificat urbanism
notă internă
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra imobilelor expropriate situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Tîrgu Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ 152A Tîrgu Mureş – Band, judeţul Mureş”  
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş, la 30 septembrie 2015 anexa
raport
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.3 la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012 act adițional
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România (ANSR) Filiala Mureş în vederea asigurării serviciilor de interpretare în limbaj mimico-gestual protocol
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2016 anexa
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2016 anexa
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2016 adresa
ANFP
plan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Mureş, pentru anul 2016 anexa
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş anexa
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare spaţiu de joacă şi recreere”

proces-verbal
deviz general

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Construire teren de sport în localitatea Reghin” deviz general
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizarea DJ 151B și DJ142 Ungheni (DN15) – Târnăveni (DN 14A), județul Mureș” deviz general
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Alimentare cu energie electrică la CRRN Reghin” deviz general
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse speciale anexa
cereri
17. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii