Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
18 iunie 2015, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean  
2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș  
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2015 anexa 10b
anexa 11
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației "Life Tech City" anexa
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.161/2014 privind asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii activităților specifice de către R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș  
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului "Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil"  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. anexa
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.146 din 29 octombrie 2009 privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. anexa
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș anexa
10. Proiect de hotărâre privind numirea directorului interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos  
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Mureș, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.141/2012 anexa 8b
anexa 8c
anexa 8e
anexa 9
anexa 11
anexa 12
anexa 19
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ 154E Jabenița – Adrian-Gurghiu" anexa
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier DJ153F int.DJ107G – Nandra – Bichiș – Ozd, km 5+325-6+655" anexa
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale cerere
anexa
15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii  

 

În regim de urgență:

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei comisii de specialitate

 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

cerere
anexa

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Mureş şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş

anexa