Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 noiembrie 2013, ora 17.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7e
anexa 8d
anexa 9c
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş anexa
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia "Sfântul Blasius" din Tîrgu Mureş în vederea organizării Conferinţei Internaţionale de Tanatologie  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generala de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor anexa
5. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni  
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25.07.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Mureş anexa
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019 anexa
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale anexa
cerere