Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș, din data de
31 octombrie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean  
2. Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate al autorităţii publice judeţene, dat S.C. REICHON S.R.L., în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în str. Gheorghe Doja, nr.129, Tîrgu Mureş  
3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii din domeniul public al Judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării  
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.26 – 28  
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al Județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare  
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2013 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7d
anexa 8c
anexa 9b
anexa 10b
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2013 anexa
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile" și a cheltuielilor legate de proiect  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş, în vederea organizării Campaniei "Jandarmeria pe înţelesul tuturor"  
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliul Județean Mureș la organizarea celei de-a XIX-a ediţii a Târgului Internaţional de Carte la Tîrgu Mureş  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Clubul Sportiv RingBox Tîrgu Mureș în vederea organizării Finalei Campionatului Național al Speranțelor Olimpice la Box  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș anexa
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea drumului județean DJ 154J Breaza – Voivodeni - Glodeni, prin îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, între km 0 + 631 – 4 +726, județul Mureș" anexa