Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
4 iulie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe

În regim de urgenţă

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Balogh Iosif

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Microregiunea Valea Mureșului Mijlociu în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităților de pe Valea Mureșului ediția a IX-a anexa
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea duratei Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și S.C. Transilvania Grup Business SRL privind editarea revistei "Eroii rezistenței anticomuniste" anexa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public județean "Oamenii, orașul, palatul, strada" anexa