Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
12 iunie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
În regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind încuviințarea stabilirii sediului Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca partener la proiectul "Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil" anexa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. în vederea unui schimb de date digitale anexa