Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
11 aprilie 2013, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre + expunere de motive Anexe
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Vînători pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vînători în domeniul public al județului Mureș anexa
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul public al județului Mureș pentru anul 2013 în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială anexa1
anexa2
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ''Iluminat arhitectural la Palatul Culturii și Palatul Administrativ din municipiul Tîrgu Mureș" anexa1
anexa2
anexa7a