Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
4 martie 2013, ora 13,00

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2013, conform prevederilor art.33, alin.(3), lit.b din Legea nr.273 privind finanțele publice locale