Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
29 noiembrie 2012, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş                                                        

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

3. Proiect de hotărâre pentru aprobare finanţării de la bugetul judeţean a lucrărilor de reparaţii acoperiş la Biserica de lemn "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Mădărăşeni, comuna Iclănzel

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei "Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei", componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Judeţul Mureş şi Guvernoratul  Missan din Republica Irak

6. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului de administrare revizuit al Consiliului de Administraţie al  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a Judeţului Mureş pentru perioada 2012-2015

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu  de Jos

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

11. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de obiective întocmite în vederea depunerii noilor proiecte de management de către managerii instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019