Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de
15 noiembrie 2012, ora 13.00

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012