Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
27 septembrie 2012, ora 13.00

 

În regim de urgenţă:

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş pentru revizuirea Planului de Administrare al regiei


1. Proiect de hotărâre privind trecerea drumului judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acăţari (DN 13), km 0+000-15+441, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor şi proiectelor de dezvoltare locală pe anul 2012

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliul Judeţean Mureş la organizarea celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Internaţional "Parada baloanelor cu aer cald"

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 142D Botorca – Deleni - Băgaciu, km.3+700-7+200, judeţul Mureş"

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 14 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş