Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
30 august 2012, ora 13.00

 

În regim de urgenţă:

           Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Pro Regio" pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje


 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 42 din 2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş cu modificările şi completările ulterioare  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2013

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 8 din 31 ianuarie 2012

 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de interes public judeţean de informare privind spiritul civic şi conduita preventiva şi a protocolului de parteneriat în vederea implementării acestuia

 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A

 6. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2007 privind actualizarea regulamentului de organizare si funcţionare al Teatrului Pentru Copii si Tineret „ARIEL” Târgu Mureş

 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Cazan Vasile, director-manager al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu efectuarea demersurilor procedurale necesare pentru înscrierea acestei instituţii în Registrul artelor spectacolului

 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a unor instituţii publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din judeţ pentru anul şcolar 2012-2013

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2013

 12. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş