Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Consiliului judeţean Mureş din data de
26 iulie 2012, ora 13.00

 

În regim de urgenţă:

     1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul exercitării atribuţiilor legale prin identificarea persoanelor adulte cu handicap înregistrate în evidenţa proprie

     2. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş


 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş

 3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării  Regionale şi Turismului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 asupra unui sector de drum din DJ153C Reghin-Lăpuşna şi a terenului aferent acestuia

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.8/31 ianuarie 2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trim.II. 2012

 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu

 7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliul Judeţean Mureş în asociaţiile la care acesta este parte

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de evaluare a managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

 11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş

 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Pod de beton armat peste DJ 106 lim.judeţ Sibiu, Apold - Sighişoara, km.93+756, jud.Mureş

 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale